Het begrip havenontwikkeling is iets wat wij in het buitenland breder trekken door onze deelname in diverse consortia die actief zijn op het gebied van ontwikkeling, nieuwbouw en verbouw van complete havens. Door onze betrokkenheid op ontwikkelingsniveau zijn wij medeverantwoordelijk als partij. Ondermeer op Sint Maarten heeft Lievense gewerkt aan het masterplan "Port of Sint Maarten" waar inmiddels gestart is met de realisatie.
 

 

 

Havens

In Nederland is Lievense direct betrokken bij de advisering, ontwerp en bouwbegeleiding in havens. Kademuren, steigers, achterlandverbindingen, vaarwegen en havenbassins, de inrichting van terminal infrastructuur, golfbrekers en oeververdedigingen, baggeren/opspuiten en jachthavens behoren tot onze expertise.